TWAR

Chlamydophila pneumoniae, også benevnt Chlamydia pneumoniae (på latin), tidligere også kalt TWAR (Taiwan Acute Respiratory Agent), er en bakterie. Den ble anerkjent som egen art i 1988.

Bakterien overføres ved nærdråpesmitte og direkte kontaktsmitte. Personer som har bakterien antas å være smitteførende i lang tid. For å bli kvitt bakteriene er det nødvendig med antibiotika (makrolider eller tetracykliner).

Inntil midten av 1980-tallet kunne chlamydiaserologi ikke skille mellom de tre kjente, humane Chlamydophilia-artene. Chlamydophilia pneumoniae-infeksjon ble derfor tidligere ofte feildiagnostisert som ornitose. Det finnes nå gode tester som påviser antistoff på speciesnivå.

Del siden sosialt!